Hähnchen-Schnitzel

Hähnchen-Schnitzel

Hähnchen-Schnitzel

5,90 €

mit Pommes.