Hähnchen-Schnitzel

Hähnchen-Schnitzel

Hähnchen-Schnitzel

6.90€

mit Pommes.