Pfefferrahmschnitzel

Pfefferrahmschnitzel

Pfefferrahmschnitzel

7,40 €

mit Pommes.