Zigeunerschnitzel

Zigeunerschnitzel

Zigeunerschnitzel

6,50 €

mit Pommes.