Freitag 25.05.2018

Freitag 25.05.2018

Freitag 25.05.2018

8.90 €

„Filet vom Zander“ dazu Röstkartoffeln und Blattsalat € 8,90